Странична лента

Страничната лента е вертикален графичен потребителски интерфейс, който предлага контекстнозависими свойства, управление на стиловете, навигация в документа и галерия с мултимедийни обекти.

Страничната лента е закачена за левия или десния ръб на изгледа с документа и съдържа лента с икони на раздели, щракването върху които отваря съответния раздел.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Странична лента