Media Player

Отваря прозореца Media Player, в който можете да преглеждате файлове с видео и звук, както и да вмъквате тези файлове в текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Media Player.


Media Player поддържа много различни мултимедийни формати. Освен това можете да вмъквате мултимедийни файлове от Media Player в документа.

Отваряне

Отваря видео- или аудиофайла, който желаете да прегледате.

Прилагане

Вмъква текущия файл с видео или звук като мултимедиен обект в текущия документ.

Възпроизвеждане

Изпълнява текущия файл.

Пауза

Поставя на пауза или продължава изпълнението на текущия файл.

Спиране

Спира изпълнението на текущия файл.

Повтаряне

Изпълнява файла многократно.

Без звук

Включва и изключва звука.

Плъзгач за силата на звука

Настройва силата на звука.

Изглед

Настройва размера на изпълняваното видео.

Плъзгач за позицията

Служи за преминаване към друга позиция във файла.