Мрежа и помощни линии

Превключва видимостта на точките от мрежата и помощните линии, които улесняват преместването и точното разполагане на обекти в текущия лист.

Изобразяване на мрежата

Показва или скрива линиите на мрежата, които можете да използвате, за да подравнявате обекти от рода на графики върху страница.

Прилепване към мрежата

Автоматично подравнява обектите към хоризонталните и вертикалните линии на мрежата. За да потиснете този режим, задръжте клавиша , докато плъзгате обект.

Помощни линии при местене

Определя дали да се показват помощни линии по време на преместване на обект.

LibreOffice показва пунктирани линии, които се простират извън правоъгълника около избрания обект и пресичат цялата работна площ, помагайки ви да позиционирате обекта.

Икона

Помощни линии при местене