Форматиращ знак

Отваря подменю за вмъкване на специални форматиращи знаци като непрекъсваем интервал, меко тире и незадължително пренасяне.

Непрекъсваем интервал

Вмъква интервал, който държи знаците от двете си страни един до друг при преминаване на нов ред.

Непрекъсваемо тире

Вмъква тире, което държи знаците от двете си страни един до друг при преминаване на нов ред.

Меко тире за пренос

Вмъква в дума невидимо незадължително тире, което ще се покаже и ще предизвика преминаване на нов ред, когато стане последен знак в реда.

Мека непрекъсваема връзка

Вмъква в дума невидим интервал, който ще предизвика преминаване на нов ред, когато стане последен знак в реда. Достъпен при разрешена поддръжка за сложни писмености (CTL).

Непрекъсваема връзка

Вмъква в дума невидим интервал, който ще я държи цяла в края на реда. Достъпен при разрешена поддръжка за сложни писмености (CTL).

Знак "отляво надясно"

Вмъква знак за посока на текста, който влияе върху посоката на следващия го текст. Достъпен при разрешена поддръжка за сложни писмености (CTL).

Знак "отдясно наляво"

Вмъква знак за посока на текста, който влияе върху посоката на следващия го текст. Достъпен при разрешена поддръжка за сложни писмености (CTL).