Цифрови подписи

Добавя и премахва цифрови подписи в документа. С този диалогов прозорец можете също така да разглеждате сертификати.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Цифрови подписи - Цифрови подписи

Изберете Инструменти - Макроси - Цифров подпис

Изберете Файл - Свойства - раздел Общи, натиснете бутона Цифров подпис

Щракнете двукратно върху полето Подпис в лентата на състоянието.


Относно цифровите подписи

Списък

Изброява цифровите подписи за текущия документ.

Иконата за подпис Икона означава валиден цифров подпис, а иконата с удивителна Икона – невалиден цифров подпис.

Вижте също Цифрови подписи

По възможност да се използва AdES-съвместим подпис

За ODF и OOXML ще се предпочита създаване на XAdES подписи, а за PDF – PAdES.

Преглед

Отваря диалоговия прозорец Преглед на сертификат.

Подписване на документ

Отваря диалоговия прозорец Избор на сертификат.

Премахване

Премахва избрания подпис от списъка. В случай на PDF премахва и всички следващи подписи.