Настройки за хангъл/ханджа

Задайте настройките за преобразуването хангъл/ханджа.

Потребителски речници

Показва всички потребителски речници. Поставете отметки срещу речниците, които желаете да ползвате. Премахнете отметките от нежеланите.

Създаване

Отваря диалоговия прозорец Нов речник, в който можете да създадете нов речник.

Име

Въведете име за речника. За да видите новия речник е списъка Потребителски речници, натиснете OK.

Редактиране

Отваря диалоговия прозорец Редактиране на потребителски речник, в който можете да редактирате всеки от потребителските речници.

Изтриване

Изтрива избрания потребителски речник.

Настройки

Служи за задаване на допълнителни настройки за всички речници.

Игнориране на следлозите

Игнорира позиционните знаци в края на корейските думи при търсене в речника.

Показване на скоро използваните записи първи

Показва в началото на списъка предложението за замяна, което сте избрали предния път.

Автоматично заменяне на всички уникални записи

Автоматично заменя думи, за които съществува само едно предложение за замяна.