Настройки на филтри за XML

Отваря диалоговия прозорец Настройки на филтри за XML, в който можете да създавате, редактирате, изтривате и проверявате филтри за импортиране и експортиране на XML файлове.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Настройки на филтри за XML.


Относно филтрите за XML

Икона Бележка

Някои филтри са налични само като незадължителни компоненти по време на инсталирането на LibreOffice. За да инсталирате незадължителен филтър, стартирайте инсталатора на LibreOffice, изберете „Промяна“ и отметнете желания филтър в списъка с модули.


Терминът XML филтър се използва в долния текст като съкращение вместо по-точното филтър, базиран на XSLT.

Дума

Описание

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. XSLT files are also called XSLT stylesheets.


Икона Бележка

Филтърът за експортиране на XHTML създава валидни резултати във формат „XHTML 1.0 Strict“ за документи на Writer, Calc, Draw и Impress.


Списък с филтри

Изберете един или повече филтри и щракнете върху някой от бутоните.

Икона Бележка

Някои филтри са налични само като незадължителни компоненти по време на инсталирането на LibreOffice. За да инсталирате незадължителен филтър, стартирайте инсталатора на LibreOffice, изберете „Промяна“ и отметнете желания филтър в списъка с модули.


Списъкът показват имената и типовете на инсталираните филтри.

  1. Щракнете върху филтър, за да го изберете.

  2. Щракнете с Shift или с , за да изберете няколко филтъра.

  3. Щракнете двукратно, за да редактирате филтъра.

Създаване

Отваря диалогов прозорец с име за нов филтър.

Редактиране

Отваря диалогов прозорец с името на избрания файл.

Проверка на XSLT

Отваря диалогов прозорец с името на избрания файл.

Изтриване

Изтрива избрания файл, след като потвърдите в диалоговия прозорец, който ще се покаже.

Записване като пакет

Показва диалогов прозорец Записване като за запазване на избрания файл като пакет с XSLT филтър (*.jar).

Отваряне на пакет

Показва диалогов прозорец Отваряне за отваряне на филтър от пакет с XSLT филтър (*.jar).

Помощ

Показва следващата страница за този диалог.

Затваряне

Затваря диалога.