Събития

Приписва макроси на събития в програмата. Приписаните макроси се изпълняват автоматично при всяко възникване на избраното събитие.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Събития.


Записване в

Първо изберете къде да бъдат записани обвързванията на събития с макроси – в текущия документ или в LibreOffice.

Икона Бележка

Макрос, който се съхранява в документ, може да се стартира само ако документът е отворен.


Голямото списъчно поле изброява събитията и приписаните макроси. След като сте избрали местоположение в списъка Записване в, изберете събитие в големия списък. След това щракнете върху бутона Макрос.

Макрос

Отваря прозореца Избор на макрос, в който да зададете макрос за избраното събитие.

Премахване

Изтрива обвързването с макрос за избраното събитие.