Контекстни менюта

Позволява ви да персонализирате контекстните менюта на LibreOffice за всички модули.

Можете да добавяте нови команди, да променяте съществуващите и да пренареждате елементите на контекстните менюта. Можете също да добавяте команди, изпълнявани от макроси, и да прилагате всякакъв вид стилове директно от контекстното меню.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Настройки - Персонализиране - Контекстни менюта.


Търсене

Въведете текст в полето, за да стесните показания набор от команди.

Категория

Изберете категорията команди от падащия списък, за да ограничите търсенето на команди, или превъртете списъка под него. Макросите и командите за стилове са в долния край на списъка.

Функция

Показва резултатите, които отговарят на търсения текст и избраната категория функции.

Описание

Текстовото поле съдържа кратко описание на избраната команда.

Местоположение

Изберете местоположението, където да се прикрепи контекстното меню. Ако се прикрепи към модул на LibreOffice, то ще бъде достъпно за всички файлове, отворени в този модул. Ако се прикрепи към файл, ще бъде достъпно само когато този файл е отворен и активен.

Меню

Изберете контекстното меню, в което да се приложи персонализирането. Текущият набор от функции се показва в полето отдолу.

Добавяне

Щракнете върху бутона „Добавяне“, за да добавите ново контекстно меню.

Премахване

Щракнете върху бутона за премахване, за да изтриете контекстното меню.

Икона Бележка

Можете да изтривате само потребителски контекстни менюта и елементи от контекстни менюта.


Бутон със стрелка надясно

Щракнете върху бутона със стрелка надясно, за да изберете функция от левия списък и да я копирате в десния. Така ще я добавите в избраното контекстно меню.

Бутон със стрелка наляво

Щракнете върху бутона със стрелка наляво, за да премахнете избраната команда от текущото контекстно меню.

Бутони със стрелки нагоре и надолу

Щракнете върху стрелката нагоре или надолу отдясно, за да преместите избраната команда нагоре или надолу в списъка с команди.

Икона Съвет

Можете да плъзнете избраната команда и да я пуснете, за да я преместите на желаната позиция.


Вмъкване

Промяна

Подразбирани

Изтрива всички промени, нанесени в контекстното меню.