Клавиатура

Служи за приписване или редактиране на клавишни комбинации за команди на LibreOffice или макроси на LibreOffice Basic.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Персонализиране - Клавиатура. Трябва да има отворен документ.


Можете да приписвате или редактирате клавишни комбинации за текущото приложение или за всички приложения на LibreOffice.

Икона Бележка

Избягвайте да приписвате клавиши, които в момента се ползват от операционната ви система.


LibreOffice

Показва клавишните комбинации, общи за всички приложения на LibreOffice.

Показва клавишните комбинации за текущото приложение от LibreOffice.

Клавишни комбинации

Изброява клавишните комбинации и свързаните с тях команди. За да припишете или промените клавишна комбинация за командата, избрана в списъка Функция щракнете върху комбинация в списъка и след това – върху бутона Промяна.

Функции

Изброява категориите функции и функциите на LibreOffice, на които можете да приписвате клавишни комбинации.

Категория

Изброява наличните категории функции. За да приписвате клавишни комбинации на стилове, отворете категорията „Стилове“.

Функция

Изберете функция, на която желаете да припишете клавишна комбинация, щракнете върху клавишна комбинация в списъка Клавишни комбинации, след това щракнете върху Промяна. Ако за избраната функция вече има клавишна комбинация, тя ще се покаже в списъка Клавиши.

Клавиши

Показва клавишните комбинации, които вече са приписани на избраната функция.

Промяна

Приписва клавишната комбинация, избрана в списъка Клавишни комбинации, на командата, избрана в списъка Функция.

Изтрива избрания елемент или елементи без да изисква потвърждение.

Зареждане

Заменя конфигурацията на клавишните комбинации с друга, записана преди това.

Записване

Записва текущата конфигурация на клавишните комбинации, за да можете да я заредите по-късно.

Нулиране

Връща променените стойности към стойностите по подразбиране.