Менюта

Позволява ви да персонализирате менютата на LibreOffice за всички модули.

Можете да добавяте нови команди, да променяте съществуващите и да пренареждате елементите на менютата. Можете също да добавяте команди, изпълнявани от макроси, и да прилагате всякакъв вид стилове директно от менюто.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Настройки - Персонализиране - Менюта.


Търсене

Въведете текст в полето, за да стесните показания набор от команди.

Категория

Изберете категорията команди от падащия списък, за да ограничите търсенето на команди, или превъртете списъка под него. Макросите и командите за стилове са в долния край на списъка.

Функция

Показва резултатите, които отговарят на търсения текст и избраната категория функции.

Описание

Текстовото поле съдържа кратко описание на избраната команда.

Обхват

Изберете местоположението, където да се прикрепи менюто. Ако се прикрепи към модул на LibreOffice, то ще бъде достъпно за всички файлове, отворени в този модул. Ако се прикрепи към файл, ще бъде достъпно само когато този файл е отворен и активен.

Цел

Изберете менюто, в което да се приложи персонализирането. Текущият набор от функции се показва в полето отдолу.

Добавяне

Щракнете върху бутона „Добавяне“, за да добавите ново меню.

Щракнете върху бутона „Добавяне“, за да добавите ново меню.

Щракнете върху бутона за премахване, за да изтриете менюто.

Икона Бележка

Можете да изтривате само потребителски менюта и елементи от менюта.


Бутон със стрелка надясно

Щракнете върху бутона със стрелка надясно, за да изберете функция от левия списък и да я копирате в десния. Така ще я добавите в избраното меню.

Бутон със стрелка наляво

Щракнете върху бутона със стрелка наляво, за да премахнете избраната команда от текущото меню.

Бутони със стрелки нагоре и надолу

Щракнете върху стрелката нагоре или надолу отдясно, за да преместите избраната команда нагоре или надолу в списъка с команди.

Икона Съвет

Можете да плъзнете избраната команда и да я пуснете, за да я преместите на желаната позиция.


Вмъкване

Промяна

Подразбирани

Изтрива всички промени, нанесени в менюто.