Макроси

Позволява ви да записвате, организирате и редактирате макроси.

Записване на макрос

Записва нов макрос. Достъпно е само ако е разрешено записването на макроси в - LibreOffice - Разширени.

Стартиране на макрос

Отваря диалогов прозорец, в който можете да стартирате макрос.

Управление на макроси

Отваря подменю с връзки към диалоговите прозорци, в които можете да организирате макросии скриптове.

Цифров подпис

Добавя и премахва цифрови подписи към макросите. Можете да използвате този диалогов прозорец и за преглеждане на сертификати.

Управление на диалогови прозорци

Отваря раздела Диалогови прозорци на прозореца за управление на макроси.