Макрос

Отваря диалогов прозорец за организиране на макроси.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - LibreOffice Basic или натиснете +F11 (ако не е асоцииран от системата ви).


Име на макрос

Показва името на избрания макрос. За да създадете или преименувате макрос, въведете име тук.

Макрос от / Записване на макрос в

Изброява библиотеките и модулите, в които можете да отваряте или записвате макроси. За да запишете макрос с определен документ, отворете документа, след което отворете този диалогов прозорец.

Стартиране / Съхраняване

Стартира или обновява текущия макрос.

Приписване

Отваря диалоговия прозорец Персонализиране, в който можете да припишете избрания макрос на команда от меню, лента с инструменти или събитие.

Редактиране

Стартира редактора на LibreOffice Basic и отваря за редактиране избрания макрос или диалогов прозорец.

Нов / Изтриване

Създава нов макрос или изтрива избрания макрос.

За да създадете нов макрос, изберете модула „Standard“ в списъка Макрос от, след което щракнете върху Нов.

За да изтриете макрос, изберете го и щракнете върху Изтриване.

Нова библиотека

Запазва записания макрос в нова библиотека.

Нов модул

Запазва записания макрос в нов модул.

Организатор

Отваря диалоговия прозорец Управление на макроси, в който можете да добавяте, редактирате и изтривате съществуващи модули с макроси, диалогови прозорци и библиотеки.

Раздел Модул/Диалогов прозорец

Позволява ви да организирате модули или диалогови прозорци.

Модул/Диалогов прозорец

Изброява съществуващите макроси и диалогови прозорци.

Редактиране

Отваря за редактиране избрания макрос или диалогов прозорец.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.

Създаване

Отваря редактора и създава нов модул.

Създаване

Отваря редактора и създава нов диалогов прозорец.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Раздел Библиотеки

Позволява ви да управлявате библиотеките с макроси за текущото приложение и всички отворени документи.

Местонахождение

Изберете приложението или документа, съдържащ библиотеките с макроси, които желаете да организирате.

Библиотека

Изброява съществуващите библиотеки с макроси за текущото приложение и всички отворени документи.

Редактиране

Отваря редактора на LibreOffice Basic, за да можете да променяте избраната библиотека.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.

Парола

Приписва или редактира паролата за избраната библиотека.

Създаване

Създава нова библиотека.

Име

Въведете име за новата библиотека или модул.

Импортиране

Намерете библиотеката на LibreOffice Basic, която желаете да добавите в текущия списък, и щракнете върху Отваряне.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Скриптове

За да отворите диалоговия прозорец Макроси на BeanShell, изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - BeanShell. За да отворите диалоговия прозорец за JavaScript, изберете Инструменти - Макроси - Управление на макроси - JavaScript.

Експортиране

Отваря диалогов прозорец за експортиране на избраната библиотека като разширение или като библиотека на Basic.

Макроси

Изберете макрос или скрипт от „user“, „share“ или отворен документ. За да прегледате наличните макроси или скриптове, щракнете двукратно върху елемент.

Стартиране

За да стартирате скрипт, изберете го от списъка и щракнете върху „Стартиране“.

Създаване

Създава нов скрипт. След като въведете име за скрипта, се стартира подразбираният редактор на скриптове.

Въведете име за скрипта.

Редактиране

Отваря подразбирания редактор на скриптове за операционната ви система.

Преименуване

Отваря диалогов прозорец, в който можете да промените името на избрания скрипт.

Изтриване

Запитва ви за потвърждение и изтрива избрания скрипт.

Диалоговият прозорец Избор на макрос съдържа две списъчни полета – Библиотека и Име на макрос.

Библиотека

Изберете макрос или скрипт от „user“, „share“ или отворен документ. За да прегледате съдържанието на библиотека, щракнете двукратно върху елемент от списъка.

Име на макрос

Щракнете върху скрипт, после – върху бутон с команда.