Графика

Показва различните графики, които можете да прилагате.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Водачи и номерация - Изображение


Избор

Щракнете върху графиката, която искате да използвате за водачите.

Връзка към графиката

Ако е отметнато, графиките се вмъкват като връзки. Ако не е отметнато, те се вграждат в документа.