План

Показва различните стилове, които можете да прилагате върху йерархични списъци. LibreOffice поддържа до девет нива в йерархия на списък.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Водачи и номерация - План


Избор

Щракнете върху желания стил за подточки.