Номериране

Показва различните стилове на номериране, които можете да прилагате.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Водачи и номерация - Номерация


Избор

Щракнете върху желания стил за номериране.