Водачи

Показва различните стилове за водещи знаци, които можете да прилагате.

Икона Бележка

Абзаци с номера и водещи знаци се поддържат само в Writer, Impress и Draw.


За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Водачи и номерация - Водачи


Избор

Щракнете върху желания стил за водачи.