Водачи и номерация

Добавя номерация или водачи в текущия абзац и ви позволява да редактирате форматирането на номерацията или водачите.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Водачи и номерация

В лентата с инструменти Форматиране щракнете върху

Икона

Водачи - вкл./изкл.


Номериране и стилове за номериране

Изключване на водачите и номерата за отделни абзаци

Диалоговият прозорец Водачи и номерация съдържа следните раздели:

Водачи

Показва различните стилове за водещи знаци, които можете да прилагате.

Икона Бележка

Абзаци с номера и водещи знаци се поддържат само в Writer, Impress и Draw.


Номериране

Показва различните стилове на номериране, които можете да прилагате.

План

Показва различните стилове, които можете да прилагате върху йерархични списъци. LibreOffice поддържа до девет нива в йерархия на списък.

Графика

Показва различните графики, които можете да прилагате.

Позиция

Задава отстъпа, разредката и подравняването за списък с номера или водачи.

Настройки

Задава настройките за форматиране на списъци с номера или водачи. Ако желаете, можете да прилагате формати върху отделни нива от йерархията на списъка.