Контекстно меню Автокорекция

За достъп до това меню щракнете с десния бутон върху сгрешена дума в документа. За да видите погрешно написаните думи в документа, изберете Инструменти - Автоматична проверка на правописа.

<Предложения за замяна>

Щракнете върху дума, за да заместите осветената дума. Използвайте подменюто Автокорекция за постоянни замени.

Проверка на правописа

Отваря диалоговия прозорец Проверка на правописа.

Добавяне

Добавя осветената дума към потребителски речник.

Игнориране - всички

Игнорира всички срещания на осветената дума в текущия документ.

Автокорекция

За да укажете заместване на осветената дума при всяко нейно срещане, щракнете върху дума от списъка. Двойката думи ще бъде запазена в таблицата за замяна в Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция - Замяна.

Думата е на <име на език>

Променя настройката за език на осветената дума, ако думата е открита в друг речник.

Абзацът е на <име на език>

Променя настройката за език на абзаца, съдържащ осветената дума, ако думата е открита в друг речник.