Правопис и граматика

Проверява документа или текущата селекция за правописни грешки. Ако е инсталирано разширение за проверка на граматиката, диалоговият прозорец проверява и за граматически грешки.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Правопис.

Клавиш F7

В лентата Стандартни щракнете върху

Икона

Правопис


Проверка на правописа и граматиката

Проверката на правописа започва в текущата позиция на курсора и продължава до края на документа или селекцията. След това можете да укажете продължаване от началото на документа.

Проверката на правописа търси погрешно написани думи и ви позволява да добавяте непознати думи към потребителски речник. Когато бъде намерена първата погрешно написана дума, се показва диалоговият прозорец Проверка на правописа.

Ако е инсталирано разширение за проверка на граматиката, този диалогов прозорец е озаглавен Правопис и граматика. Правописните грешки се подчертават с червено, а граматическите – със синьо. Диалогът представя първо всички правописни грешки, а после – всички граматически.

Изберете Проверка на граматиката за обработка първо на всички правописни грешки, а после – на всички граматически грешки.

Липсва в речника

Показва изречението, като сгрешената дума е осветена. Редактирайте думата или изречението или щракнете върху някое от предложенията в текстовото поле по-долу.

Предложения

Изброява думи, предложени за заместване на сгрешената. Изберете желаната дума и натиснете Поправяне или Поправяне - всички.

Език на текста

Задава езика, за който се проверява правописът.

Пред името на езика има отметка, ако за него е включена проверка на правописа.

Настройки

Отваря диалогов прозорец, в който можете да изберете потребителските речници и да зададете правилата за проверка на правописа.

Добавяне в речника

Добавя непознатата дума към потребителски речник.

Игнориране

Прескача непознатата дума и продължава проверката на правописа.

Икона Бележка

Надписът на този бутон се променя на Продължаване, ако оставите диалоговия прозорец Проверка на правописа отворен, когато се върнете към документа. За да продължите проверката на правописа от текущата позиция на курсора, натиснете Продължаване.


Игнориране - всички

Прескача всички срещания на непознатата дума до края на текущата сесия на LibreOffice и продължава проверката на правописа.

Поправяне

Заменя непознатата дума с текущото предложение. Ако сте променили нещо повече от сгрешената дума, се заменя цялото изречение.

Поправяне на всички

Заменя всички срещания на непознатата дума с текущото предложение.

Отмяна

Щракнете, за да отмените последната промяна в текущото изречение. Щракнете отново, за да отмените предходната промяна в същото изречение.