Текст

Задава свойствата на оформлението и закотвянето на текст в избран графичен или текстов обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране -


Тази команда е достъпна само за графични обекти, които могат да съдържат текст, например правоъгълници, но не и отсечки.

Текст

Задава оформлението и свойствата на закотвяне за текст в избрания графичен или текстов обект.

Анимиран текст

Добавя ефект - анимация към текста в избрания графичен обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.