Геометрия

Наглася формата на избрания триизмерен обект. Можете да променяте формата само на такъв триизмерен обект, който е създаден чрез преобразуване от двуизмерен. За да преобразувате двуизмерен обект в триизмерен, изберете обекта, щракнете с десния бутон, после изберете Преобразуване - В триизмерен обект или Преобразуване - В ротационен обект.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на триизмерния обект и изберете раздела Триизмерни ефекти - Геометрия


Геометрия

Задайте свойствата на формата на избрания триизмерен обект.

Заоблени ръбове

Въведете стойността, с която да се заоблят ъглите на избрания триизмерен обект.

Мащабирана дълбочина

Въведете количество, с което да се увеличи или намали площта на предната страна на избрания триизмерен обект.

Ъгъл на завъртане

Въведете ъгъла в градуси за завъртането на избрания триизмерен ротационен обект.

Дълбочина

Въведете дълбочината на екструдиране на избрания триизмерен обект. Тази възможност не е валидна за триизмерни ротационни обекти.

Сегменти

Можете да промените броя на сегментите, използвани за начертаване на тримерен ротационен обект.

Хоризонтално

Въведете броя хоризонтални сегменти за избрания триизмерен ротационен обект.

Вертикално

Въведете броя вертикални сегменти за избрания триизмерен ротационен обект.

Нормали

Позволява ви да промените начина на рендиране на триизмерната повърхност.

Според обекта

Рендира триизмерната повърхност според формата на обекта. Например кръгла форма се представя чрез сферична повърхност.

Икона

Според обекта

Плоски стени

Рендира триизмерната повърхност като многоъгълници.

Икона

Плоски стени

Сферично

Рендира гладка триизмерна повърхност.

Икона

Сферично

Обърнати нормали

Обръща светлинния източник.

Икона

Обърнати нормали

Двустранно осветяване

Осветява обекта и отвън, и отвътре. За да използвате източник на фонова светлина, щракнете върху този бутон и после върху бутона Обърнати нормали.

Икона

Двустранно осветяване

Двустранно

Затваря формата на триизмерен обект, създаден чрез екструдиране на свободно нарисувана линия (Преобразуване - В триизмерен обект).

Икона

Двустранно