Формат на колона

Форматира избраната колона или колони.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на заглавие на колона от таблица в база от данни - изберете Формат на колоната


Формат

Задайте настройките за форматиране на избраната клетка или клетки.

Подравняване

Задава настройките за подравняване на текущата клетка или избраните клетки.