Подравняване

Задава настройките за подравняване на текущата клетка или избраните клетки.

За достъп до тази команда...


Хоризонтално

Изберете настройката за хоризонтално подравняване, която желаете да приложите върху съдържанието на клетките.

По подразбиране

Подравнява числата отдясно, а текста – отляво.

Икона Бележка

Ако е избрана настройката По подразбиране, числата ще бъдат подравнявани отдясно, а текстът – отляво.


Отляво

Подравнява съдържанието на клетката отляво.

Икона в лентата Форматиране:

Икона

Подравняване отляво

Отдясно

Подравнява съдържанието на клетката отдясно.

Икона в лентата Форматиране:

Икона

Подравняване отдясно

Центрирано

Центрира хоризонтално съдържанието на клетката.

Икона в лентата Форматиране:

Икона

Двустранно

Подравнява съдържанието на клетката с левия и десния й ръб.

Икона в лентата Форматиране:

Икона

Двустранно

Запълнено

Повтаря съдържанието на клетката (число или текст), запълвайки видимата област от клетката. Тази възможност не работи за текст, съдържащ нови редове.

Разпределено

Подравнява съдържанието равномерно през клетката. За разлика от Двустранно разпределя и последния ред текст.

Отстъп

Подравнява спрямо левия ръб на клетката според въведеното разстояние.

Вертикално

Изберете настройката за вертикално подравняване, която желаете да приложите върху съдържанието на клетките.

По подразбиране

Подравнява съдържанието на клетката в долния й край.

Отгоре

Подравнява съдържанието на клетката по горния й ръб.

Икона в лентата Форматиране:

Отдолу

Подравнява съдържанието на клетката по долния й ръб.

Икона в лентата Форматиране:

Икона

Подравняване отдолу

В средата

Центрира вертикално съдържанието на клетката.

Икона в лентата Форматиране:

Икона

Вертикално центриране

Двустранно

Подравнява съдържанието на клетката с горния и долния й ръб.

Разпределено

Същото като Двустранно, освен при вертикален текст. Тогава се държи подобно на Разпределено по хоризонтала, т.е. разпределя и последния ред.

Ориентация на текста

Задава ориентацията на текста в съдържанието на клетката.

Щракнете върху пръстена, за да зададете ориентацията на текста.

Градуси

Въведете ъгъла на завъртане за текста в избраната клетка или клетки. Положителните числа предизвикват завъртане на текста наляво, а отрицателните – надясно.

Отправен ръб

Задайте ръба на клетката, от който да се изписва завъртеният текст.

  1. Разпростиране на текста от долния ръб на клетката: изписва завъртения текст от долния ръб на клетката в посока навън.

  2. Разпростиране на текста от горния ръб на клетката: изписва завъртения текст от горния ръб на клетката в посока навън.

  3. Разпростиране на текста вътре в клетката: изписва завъртения текст само в клетката.

Вертикално изписване

Подрежда текста вертикално.

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Режим Оформление за азиатски езици

Това поле за отметка е налично само ако е включена поддръжката за азиатски езици и посоката на текста е вертикална. Подравнява азиатските знаци един под друг в избраната клетка или клетки. Ако клетката съдържа няколко реда текст, те се преобразуват в текстови колони, подредени отдясно наляво. Западните знаци в преобразувания текст се завъртат с 90 надясно. Азиатските знаци не се завъртат.

Свойства

Укажете изливането на текста в клетката.

Автоматично пренасяне на текста

Излива текста на следващ ред, когато достигне ръба на клетката. Броят на редовете зависи от ширината на клетката. За да въведете ръчно знак за нов ред, натиснете +Enter в клетката.

Вмъкване на нов ред в клетка

Активиране на сричкопренасянето

Разрешава сричкопренасянето при пренасяне текст на следващия ред.

Свиване до размера на клетката

Намалява видимата големина на шрифта, така че съдържанието на клетката да се побере в ширината й. Не можете да приложите тази команда върху клетка, съдържаща знаци за нов ред.