Влизане в група

Отваря избраната група, така че да можете да редактирате всеки обект поотделно. Ако избраната група съдържа други групи, можете да повторите тази команда и върху подгрупите. Тази команда не разгрупира обектите за постоянно.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Групиране - Вход в група (текстови документи, електронни таблици)

Изберете Промяна - Вход в група (документи - рисунки)

Отворете контекстното меню - изберете Вход в група

Икона

Вход в група


Икона Съвет

За да изберете отделен обект от група, задръжте и щракнете върху обекта.