Разгрупиране

Разделя избраната група на самостоятелни обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Групиране - Разгрупиране (текстови документи, електронни таблици)

Изберете Промяна - Разгрупиране (документи - рисунки)

Отворете контекстното меню - изберете Разгрупиране

Икона

Разгрупиране


За да разложите вложените групи в дадена група, трябва да повторите командата върху всяка подгрупа.