Групиране

Групира избраните обекти, така че да могат да се местят като един обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Групиране - Групиране (текстови документи, електронни таблици)

Изберете Промяна - Групиране (документи - рисунки)

Отворете контекстното меню - изберете Групиране - Групиране (обекти във формуляр)

Икона

Групиране


Свойствата на отделните обекти се запазват дори след като ги групирате. Можете да влагате групи, т.е. да имате група в друга група.