Диалогов прозорец Fontwork (предишна версия)

Редактира ефектите на избрания обект, създаден с предишната версия на диалоговия прозорец Fontwork.

Икона Бележка

Този диалогов прозорец Fontwork е достъпен само за Fontwork в стари текстови документи на Writer, създадени преди OpenOffice 2.0. За да добавите команда в меню или икона за отваряне на този диалогов прозорец, трябва да използвате Инструменти - Персонализиране.


Можете да променяте формата на базовата линия на текста, така че да съвпада с полукръгове, дъги, кръгове и свободно нарисувани линии.

Икони за подравняване

Горният ред съдържа следните форми за базовата линия: Горен полукръг, Долен полукръг, Ляв полукръг и Десен полукръг.

Средният ред съдържа следните форми за базовата линия: Горна дъга, Долна дъга, Лява дъга и Дясна дъга.

Долният ред съдържа следните форми за базовата линия: Отворен кръг, Затворен кръг, Затворен кръг II и Отворен кръг, вертикално. За най-добър резултат графичният обект трябва да съдържа повече от два реда текст.

Премахва подравняването по базова линия.

Икона

Изключено

Използва горния или долния ръб на избрания обект за базова линия на текста.

Икона

Завъртане

Използва горния или долния ръб на избрания обект като базова линия на текста и запазва оригиналното вертикално подравняване на отделните знаци.

Икона

Изправени

Накланя хоризонтално знаците в текстовия обект.

Икона

Наклон по хоризонтала

Накланя вертикално знаците в текстовия обект.

Икона

Наклон по вертикала

Обръща посоката на изливане на текста и обръща огледално самия текст по хоризонтала или вертикала. За да използвате тази команда, трябва първо да зададете друга базова линия за текста.

Икона

Ориентация

Подравнява текста с левия край на базовата линия.

Икона

Подравняване отляво

Центрира текста върху базовата линия.

Икона

Центриране

Подравнява текста с десния край на базовата линия.

Икона

Подравняване отдясно

Преоразмерява текста, за да пасне на дължината на базовата линия.

Икона

Авторазмер на текста

Въведете желаната големина на разстоянието между базовата линия на текста и основите на отделните знаци.

Икона

Разстояние

Въведете големината на разстоянието между началото на базовата линия и началото на текста.

Икона

Отстъп

Скрива или показва базовата линия на текста или краищата на избрания обект.

Икона

Контур

Показва или скрива кантовете на отделните знаци в текста.

Икона

Контур на текста

Премахва ефектите за сянка, приложени върху текста.

Икона

Без сянка

Добавя сянка към текста в избрания обект. Натиснете този бутон, след което въведете параметрите на сянката в полетата Разстояние - X и Разстояние - Y.

Икона

Вертикална

Добавя наклонена сянка към текста в избрания обект. Натиснете този бутон, след което въведете параметрите на сянката в полетата Разстояние - X и Разстояние - Y.

Икона

Наклонена

Хоризонтално разстояние

Въведете хоризонталното разстояние между знаците на текста и ръба на сянката.

Икона

Разстояние - X

Вертикално разстояние

Въведете вертикалното разстояние между знаците на текста и ръба на сянката.

Икона

Разстояние - Y

Цвят на сянката

Изберете цвят за сянката на текста.