Към страница

Закотвя избрания елемент за текущата страница.

Закотвеният елемент остава на текущата страница дори ако вмъквате или изтривате текст.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Закотвяне - Към страницата


Иконата на котвата се показва в горния ляв ъгъл на страницата.