Закотвяне

Задава настройките за закотвяне на избрания обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Закотвяне

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр и изберете

Икона

Промяна на котвата


Позволява ви да превключвате между възможностите за закотвяне.

Към страница

Закотвя избрания елемент за текущата страница.