Към фона

Премества избрания обект зад текста.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Подреждане - Към фона

Икона

Към фона