Изпращане отзад

Премества избрания обект най-отзад в реда на изобразяване, така че да бъде зад останалите обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Подреждане - Изнасяне отзад (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Изберете Промяна - Подреждане - Изнасяне отзад (LibreOffice Draw)

Shift++минус (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Изнасяне отзад (LibreOffice Impress)

Икона

Изнасяне отзад