Преместване назад

Премества избрания обект с едно ниво назад, така че да бъде по-близо до фона.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Подреждане - Преместване назад (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Изберете Промяна - Подреждане - Преместване назад (LibreOffice Draw)

+минус (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Преместване назад (LibreOffice Impress)

Икона

Преместване назад