Преместване напред

Премества избрания обект с едно ниво напред, така че да бъде по-близо до предния план.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Подреждане - Преместване напред (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Изберете Промяна - Подреждане - Преместване напред (LibreOffice Draw)

+плюс (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Преместване напред (LibreOffice Impress)

Икона

Преместване напред