Изнасяне отпред

Премества избрания обект най-отпред в реда на изобразяване, така че да бъде пред останалите обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Подреждане - Изнасяне отпред (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Изберете Промяна - Подреждане - Изнасяне отпред (LibreOffice Draw)

Shift++плюс (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане - Изнасяне отпред (LibreOffice Impress)

Икона

Изнасяне отпред