Подреждане

Променя реда на изобразяване на избрания обект или обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Подреждане (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Изберете Промяна - Подреждане (LibreOffice Draw)

Икона

Подреждане


Слоеве за текст и графика

Всички обекти, които разполагате в документа, се натрупват последователно върху предишните обекти. За да промените реда на изобразяване на обектите в документа, ползвайте командите за подреждане. Не можете да промените реда на изобразяване на текст.

Изнасяне отпред

Премества избрания обект най-отпред в реда на изобразяване, така че да бъде пред останалите обекти.

Преместване напред

Премества избрания обект с едно ниво напред, така че да бъде по-близо до предния план.

Преместване назад

Премества избрания обект с едно ниво назад, така че да бъде по-близо до фона.

Изпращане отзад

Премества избрания обект най-отзад в реда на изобразяване, така че да бъде зад останалите обекти.

Към предния план

Премества избрания обект пред текста.

Към фона

Премества избрания обект зад текста.