Вертикално

Обръща избрания обект или обекти вертикално с долната част нагоре.

За достъп до тази команда...

Изберете Промяна - Огледално обръщане - Вертикално (LibreOffice Draw)

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Изображение

Отворете контекстното меню - изберете Огледално обръщане - Вертикално (документи - презентации)