Растерни изображения

Изберете растерно изображение, което желаете да използвате като шарка за запълване, или създайте своя пикселна шарка. Освен това можете да импортирате растерни изображения, както и да записвате или зареждате списъци с растерни изображения.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Област - Растерни изображения.


Редактор на шарки

Използвайте този редактор, за да създадете проста двуцветна шарка с размер 8 на 8 пиксела.

Мрежа

За да включите този редактор, изберете Празно в списъка с шарки.

Импортиране

Намерете растерното изображение, което желаете да импортирате, след което щракнете върху Отваряне. Изображението ще бъде добавено в списъка с наличните растерни шарки.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.