Щриховка

Тук можете да зададете свойствата на щриховка или да записвате и зареждате списъци с щриховки.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Област - Щриховка.


Свойства

В тази област можете да дефинирате или промените шарка за щриховане.

Разредка

Въведете големината на празното пространство между линиите на щриховката.

Ъгъл

Въведете ъгъла на завъртане за линиите на щриховката или щракнете върху позиция в решетката за ъгъл.

Тип щриховка

Изберете желания от вас тип линии за защриховане.

Цвят на линията

Изберете цвета на линиите на щриховката.

Списък с щриховки

Изброява наличните щриховки. Можете също така да промените или създадете своя собствена щриховка.

Добавяне

Добавя щриховка по избор към текущия списък. Задайте свойствата на щриховката, след което щракнете върху този бутон.

Промяна

Прилага текущите свойства на щриховка върху избраната щриховка. Ако желаете, можете да запазите щриховката под различно име.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.