Градиенти

Тук можете да зададете свойствата на градиент, както и да записвате и зареждате списъци с градиенти.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Област - Градиенти.


Тип

Изберете градиента, който желаете да приложите.

Център X

Въведете хоризонталното отместване за градиента, като 0% отговаря на текущата хоризонтална позиция на крайния цвят в градиента. Крайният цвят е този, който е избран в полето До.

Център Y

Въведете вертикалното отместване за градиента, като 0% отговаря на текущата вертикална позиция на крайния цвят в градиента. Крайният цвят е този, който е избран в полето До.

Ъгъл

Въведете ъгъл на завъртане за избрания градиент.

Кант

Въведете стойност за корекция на площта на крайния цвят в градиента. Крайният цвят е този, който е избран в полето До.

От

Изберете цвят за началната точка на градиента.

Въведете интензивност за цвета в полето От, като 0% означава черно, а 100% е избраният цвят.

До

Изберете цвят за началната точка на градиента.

Въведете интензивност за цвета в полето До, като 0% означава черно, а 100% е избраният цвят.

Добавяне

Добавя градиент по избор към текущия списък. Задайте свойствата на градиента, след което натиснете този бутон.

Промяна

Прилага текущите свойства на градиент върху избрания градиент. Ако желаете, можете да запишете градиента под друго име.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.