Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Област

В лентата Линия и запълване щракнете върху

Икона

Област


Области

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка.

Сянка

Тук можете да добавите сянка към избрания графичен обект и да зададете свойствата й.

Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.