Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Линия - Линия

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню и изберете раздела Промяна/Нов - Линия (документи - презентации).

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Кантове (диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Легенда - Кантове (диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Ос - Линия (диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Мрежа - Линия (диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Стена на диаграма - Кантове (диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Дъно на диаграма - Кантове (диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Основна област на диаграма - Кантове (диаграми)


Свойства на линия

Стилове

Изберете вида линия, който желаете да използвате.

Икона

Стил за линии

Цветове

Изберете цвят за линията.

Икона

Цвят на линия

Ширини

Изберете ширина за линията. Можете да добавите мерна единица. Нулева ширина на линия означава много тънка линия с дебелина един пиксел на изходното устройство.

Икона

Ширина на линия

Прозрачност

Въведете прозрачността на линията, като 100% означава напълно прозрачна, а 0% – напълно непрозрачна.

Икона

Задайте настройките на символите за данни в диаграмата.

Избор

Изберете стила на символите в диаграмата. Ако изберете Автоматично, LibreOffice ще използва подразбираните символи за избрания вид диаграма.

Ширина

Въведете ширина за символа.

Височина

Въведете височина за символа.

Запазване на пропорциите

Запазва пропорциите на символа, когато въвеждате нова височина или ширина.

Стил на краищата

Можете да поставите специални символи в единия или двата края на избраната линия. За да добавите в списъка символ по избор за край на линия, изберете символа в документа и отворете раздела Стилове за краища от този диалогов прозорец.

Стил

Изберете стила за край на линия, който желаете да приложите върху избраната линия.

Ширина

Въведете ширина за края на линията.

Центрирано

Поставя центъра на символа за край на линия върху края на избраната линия.

Еднакви краища

Автоматично обновява двете настройки за краища на линията, когато въведете нова ширина, изберете друг символ за край на линия или центрирате някой символите за край на линия.

Стилове на ъглите и крайчетата

Стил на ъглите

Изберете с каква форма да бъдат ъглите на линията. Ако ъгълът е остър, заострената форма се замества със скосена.

Стил на крайчетата

Изберете стила на крайчетата на линията. Същата форма се използва за вътрешните тирета.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.