Страница

Позволява ви да дефинирате оформления на страница за документи с една или повече страници, номерация на страници и формати на хартията.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Страница - Страница

Изберете раздела Кадър - Свойства - Страница (в LibreOffice Impress)

Изберете раздела Страница - Свойства - Страница (в LibreOffice Draw)

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Страница.


Раздел за формат на страница

Избиране на максималната печатаема област на страница

Формат на хартията

Изберете от списъка с предварително дефинирани размери хартия или задайте свой формат по избор,

Формат

Изберете предварително дефиниран размер хартия или създайте формат по избор, като въведете размери за хартията в полетата Височина и Ширина.

Ширина

Показва ширината на избрания формат хартия. За да дефинирате формат по избор, въведете ширина тук.

Височина

Показва височината на избрания формат хартия. За да дефинирате формат по избор, въведете височина тук.

Портрет

Показва и отпечатва текущия документ с вертикално ориентирана хартия.

Пейзаж

Показва и отпечатва текущия документ с хоризонтално ориентирана хартия.

Посока на текста

Изберете посоката на текста, която желаете да ползвате в документа. Посоката "отдясно наляво (вертикално)" завърта всички настройки за оформление освен колонтитулите на 90 градуса.

Касета с хартия

Изберете източник на хартията за принтера. Ако желаете, можете да припишете различни касети с хартия на различните стилове на страници. Например, задайте различна касета за стила Първа страница и заредете касетата с фирмени бланки на вашата организация.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Бели полета

Задайте разстоянието между ръбовете на страницата и текста на документа.

Отляво / Вътрешно

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между левия ръб на хартията и текста на документа. Ако ползвате огледално оформление на страници, въведете разстоянието от вътрешния ръб на хартията до вътрешния край на текста.

Отдясно / Външно

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между десния ръб на хартията и текста на документа. Ако ползвате огледално оформление на страници, въведете разстоянието от външния ръб на хартията до външния край на текста.

Отгоре

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между горния ръб на хартията и текста на документа.

Отдолу

Въведете разстоянието, което да бъде оставено между долния ръб на хартията и текста на документа.

Настройки за оформление

Формат

Изберете желания формат за номериране на страница, който желаете да използвате за текущия стил на страница.