Организатор

Задайте настройките за избрания стил.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Страница - Организатор

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Организатор.


Име

Показва името на избрания стил. Ако създавате или модифицирате потребителски стил, въведете име за стила. Не можете да преименувате предварително дефиниран стил.

Следващ стил

Изберете съществуващ стил, който желаете да следва текущия стил в документа. За абзацните стилове следващият стил се прилага върху абзаца, който се създава, когато натиснете Enter. За стиловете на страници следващият стил се прилага при създаване на нова страница.

Свързан с

Изберете съществуващ стил, върху който желаете да базирате текущия, или изберете „Няма“, за да дефинирате свой собствен стил.

Категория

Показва категорията за текущия стил. Ако създавате или променяте нов стил, изберете „Стилове по избор“ от списъка.

Икона Бележка

Не можете да промените категорията на предварително дефиниран стил.


Съдържа

Описва форматирането, зададено в текущия стил.

Приписване на клавишна комбинация

Отваря раздела Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, в който можете да припишете клавишна комбинация на текущия стил.