Подравняване

Задава подравняването на абзаца спрямо полетата на страницата.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Подравняване

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Подравняване.


Подравняване

Задава настройките за подравняване на текущия абзац.

Отляво

Подравнява абзаца към лявото поле на страницата. Ако е разрешена поддръжката на азиатски езици, тази настройка се нарича Ляво/горе.

Икона в лентата Форматиране:

Икона

Подравняване отляво

Отдясно

Подравнява абзаца към дясното поле на страницата. Ако е разрешена поддръжката за азиатски езици, тази настройка се нарича Дясно/долу.

Икона в лентата Форматиране:

Икона

Подравняване отдясно

Центрирано

Центрира съдържанието на абзаца спрямо ширината на страницата.

Икона в лентата Форматиране:

Икона

Двустранно

Подравнява абзаца към лявото и дясното поле на страницата.

Икона в лентата Форматиране:

Икона

Двустранно

Свойства

Посока на текста

Задайте посоката на текста за абзац със сложна писменост. Тази възможност е достъпна само ако е разрешена поддръжката за сложни писмености.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.