Фон

Задайте фоновия цвят или графика.

Можете да задавате фона за

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Фон

Изберете раздела Форматиране - Знак - Фон

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Фон

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Област

Изберете раздела Форматиране - Страница - Фон

Изберете бутона Форматиране - Страница - Горен колонтитул - Още

Изберете бутона Форматиране - Страница - Долен колонтитул - Още

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Фон.

Изберете раздела Вмъкване/Редактиране - Раздел - Фон


Задаване на графики или цветове във фона на страници (воден знак)

Като

Изберете вида на фона, който желаете да приложите.

Използване на цвят като фон

Фонов цвят

Щракнете върху цвета, който желаете да използвате като фон. За да премахнете фоновия цвят, изберете Без запълване.

Икона

Цвят за осветяване

Икона

Фонов цвят

Прилага текущия цвят за осветяване върху фона на текстова селекция. Ако не е избран текст, щракнете върху иконата Цвят за осветяване, изберете текста, който желаете да осветите, после отново щракнете върху иконата Цвят за осветяване. За да смените цвета на осветяването, щракнете върху стрелката до иконата Цвят за осветяване, после щракнете върху желания цвят.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Използване на графика като фон

Файл

Съдържа информация относно графичния файл.

Екранно поле

Показва пътя на графичния файл.

Връзка

Свързва или вгражда графичния файл в текущия файл.

Мостра

Показва или скрива мостра на избраната графика.

Преглед

Намерете графичния файл, който желаете да използвате като фон, и щракнете върху Отваряне.

Тип

Задайте начина, по който да бъде показана фоновата графика.

Позиция

Изберете тази настройка, после щракнете върху местоположение в решетката за позиция.

Област

Разтяга графиката, за да запълни целия фон на избрания обект.

Мозайка

Повтаря графиката, за да запълни целия фон на избрания обект.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.