Азиатски текст

Задава настройките за писане на двойни редове в азиатски езици. Изберете знаците в текста, после изберете тази команда.

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Знак - Азиатски езици

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Азиатски езици.


Двойни редове

Задайте настройките за писане на двойни редове за избрания текст.

Изписване с двойни редове

Позволява ви да пишете с двойни редове в избраната област от текущия документ.

Обхващащи знаци

Задайте знаците, с които да бъде оградена областта с двойни редове.

Начален знак

Изберете знака, отбелязващ началото на областта с двойни редове. Ако желаете да посочите свой знак, изберете Други знаци.

Краен знак

Изберете знака, отбелязващ края на областта с двойни редове. Ако желаете да посочите свой знак, изберете Други знаци.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.