Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Знак - Шрифт.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню на елемент и изберете раздела Промяна/Нов - Шрифт.

Отворете контекстното меню на заглавие на ред от таблица в база от данни - изберете раздела Формат на таблицата - Шрифт

Изберете раздела Форматиране - Заглавие - Знак (документи – диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Легенда - Знак (документи – диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Ос - Знак (документи – диаграми)


Промените се прилагат върху текущата селекция, върху цялата дума, съдържаща курсора или върху новия текст, който въвеждате.

В зависимост от настройките за език можете да променяте форматирането за следните типове шрифт:

Икона Бележка

За да включите поддръжката за сложни и азиатски писмености, изберете - Езикови настройки - Езици, след това отметнете полето Разрешена в съответната област.


Диалогов прозорец „Шрифт“

Шрифт

Въведете името на инсталиран шрифт, който желаете да използвате, или изберете шрифт от списъка.

Имената на шрифтовете ще бъдат изписвани със съответния шрифт, ако отметнете полето Показване на мостра от шрифтовете в LibreOffice - Изглед в диалоговия прозорец Настройки.

Икона в лентата Форматиране:

Икона

Име на шрифт

Шрифт

Изберете формата, който искате да приложите.

Икона в лентата Форматиране:

Икона

Получер

Икона

Курсив

Размер

Въведете или изберете желания размер на шрифта. За мащабируеми шрифтове можете да въвеждате и дробни стойности.

Ако създавате стил, базиран върху друг стил, можете да въведете стойност в проценти или в пунктове (например -2пкт или +5пкт).

Икона в лентата Форматиране:

Език

Определя езика, използван за проверка на правописа на избрания текст или текста, който въвеждате. Наличните езикови модули са отбелязани с отметки пред имената на езици.

Ако списъкът с езици е редактируемо комбинирано поле и желаният език липсва от списъка за избиране, можете да въведете валидно означение за език по BCP 47.

За подробности относно означенията за езици вижте раздела For users в уебсайта langtag.net (на английски език).

Икона Внимание

Проверката на правописа за избрания език работи само ако сте инсталирали съответния езиков модул. Пред името на езика има отметка, ако за него е включена проверка на правописа.


Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.