Мултимедия

Подменюто предоставя източници, от които могат да бъдат вмъквани изображения, звуци и видеоклипове.

Галерия

Отваря раздела „Галерия“ от страничната лента, в който можете да изберете графики и звуци за вмъкване в документа.

Сканиране

Вмъква в документа сканирано изображение.

Звук или видео

Вмъква видео или звуков файл в документа.