Източници на данни

Изброява базите от данни, регистрирани в LibreOffice, и ви позволява да управлявате съдържанието им.

За достъп до тази команда...

Ако е отворен текстов документ или електронна таблица:

Меню Изглед - Източници на данни

+ Shift + F4

Икона

Източници на данни


Бази от данни – общ преглед

Икона Бележка

Командата Източници на данни е достъпна само когато е отворен текстов документ или електронна таблица.


Можете да вмъквате във файла полета от база от данни или да създадете формуляри за достъп до данните в базата.